Leo Neels

Vrije mening

Lijst van artikels»

Artikels

11th Jul '15
DOODSJOURNALISTIEK

De reeks bevat geen enkel nieuw element. Dat Stevaert redelijk vermogend was geworden, dat hij geen intellectuele hoogvlieger was noch een dossiervreter, dat hij geheel emotioneel en perceptiegewijs als een komeet de electorale hoogte inschoot, dat zijn partij na die verschroeiende marketingdoortocht implodeerde, en dat hij in  allerlei functies werd geparachuteerd: allemaal oud nieuws, getuigend overigens van een symbool van een periode van slecht bestuur in het kwadraat. Maar: nul nieuwswaarde, daarin kan de rechtvaardiging van de publicatie van deze “geheimen” niet liggen. Een interessante vraag is eerder hoe de kritische maatschappelijke functie van journalistiek ten opzichte van de spektakelpolitiek toen werd waargenomen.


16th May '15
HET WOORD TE VOEREN PAST DE ADVOCAAT. TOCH?

De voorbeelden van commentariërende advocaten die de zonet in herinnering gebrachte regels negeren, tonen niet een tekort aan aan regels, doch een falend handhavingsbeleid van de Raden van de Orde.                Dat is, in hoofde van de balie, niet aanvaardbaar: zij is de wettelijke garant van de naleving van de regels voor het beroep, dat een bijzonder beroep is. Het is van groot maatschappelijk belang dat de Orde de deontologie strikt en correct handhaaft, ze moet dat doen omdat er hogere belangen zijn - de vrijwaring van het stelsel van rechtsbedeling door onafhankelijke rechters - die voorgaan op individuele expressievrijheid van advocaten. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Alle advocaten horen de deontologie van hun beroep te respecteren; doen ze dat niet dienen ze gesanctioneerd. Een beetje deontologisch handelen bestaat niet, en een beetje handhaven al evenmin.


17th Apr '15
BALIEJOURNALISTIEK

Dit is een voorbeeld van zgn. “access journalism”, de redactie is dankbaar voor de toegang, voor het contact en het gesprek, en is bereid om er  cash voor te betalen, nl. door weer te geven wat er wordt gezegd zonder meer. Geen verwondering, geen vraag. Het is een gekend fenomeen: journalistieke zelfcensuur in ruil voor toegang. 


8th Apr '15
POSEJOURNALISTIEK

Wijlen Steve Stevaert was een behendig manipulator van de media. Media make and unmake reputations. Ze maakten van de succesrijke cafébaas die een mooi praatje had en in de Brusselse salons en op het nationaal tv-scherm zijn Limburgse herkomst tot stijliconische hoogte verhief, letterlijk, een “God”. Kritiekloos liepen ze in zijn val, en hij genoot ervan. Even kritiekloos lieten de media de man vallen toen het op leek en toen sommige affaires zich aandienden. Dat gaf hem opnieuw recht op de standaard mediabehandeling, van het type:  Icarus, part 2, after the fall. De man trachtte zich  onzichtbaar te maken maar werd nu ingehaald door feit en verslag. Daar lag de grens van zijn manipulatieve kracht, en hij betaalde dat met de hoogst mogelijke prijs.


12th Mar '15
DE VRIJHEID VAN TITEL

Er is veel evidentie rond journalistieke framing, en die leidt tot een journalistieke opinie die gedeconnecteerd kan raken van een publieke opinie of van feiten. Een redactie riskeert dan  maatschappelijke bijziendheid, die feiten ondergeschikt maakt aan een eigen mening. Die wordt niet meer kritisch getoetst, zelfs niet aan de antwoorden van geïnterviewde personen. De vrijheid van de eigen  journalistieke mening gaat dan voor op feiten, en er is sprake van een deconnectie tussen mening en kennis.


28th Feb '15
WARHOOFDREDACTIE ?

De reflexen van vandaag schijnen nog terug te gaan op praktische omstandigheden van, zeg maar, 50 jaar geleden. Toen konden media zich nog onderscheiden door eens een redacteur naar elders te zenden; toen was zulke verplaatsing nog een halve heksentoer; toen was er nog meerwaarde in de exotiek, of het bijzondere.


15th Feb '15
KANKERJOURNALISTIEK

Journalistiek die buitensporige grofheid durft te overstijgen ten voordele van een goed gevoed en evenwichtig maatschappelijk debat. We hebben er sporen van en sprankels, maar het is niet de hoofdtoon. Waarom niet?


15th Feb '15
ZIEKE VRIJHEID VAN MENING OF VRIJHEID VAN ZIEKE MENING

Vrijheid van zieke mening is onverenigbaar met waarden. Vrijheid van zieke mening bestaat niet, net zomin als ‘het recht om te beledigen’ waarover – letterlijk – werd geschreven na de moordaanslag bij Charlie Hebdo. Zieke vrijheid van mening hoeft ook niet te bestaan. 


2nd Oct '14
ZALMMEDIA

           Kiezen is verliezen, is afstand nemen van zaken, doet pijn en creëert ontgoocheling, ongenoegen bij 2.300 personeelsleden –  meer dan Persgroep, Mediahuis, Vier en Medialaan samen. Het kàn een opportuniteit zijn, maar wie zet daartoe de eerste stap? Een geschil tussen VRT en Vlaamse Regering: achterhoedegevecht van een voorbije tijd.


10th Sep '14
STERJOURNALISTIEK

Journalistiek moet kritisch zijn, doch de persoonlijke aanval hoort in werkelijkheid niet tot het instrumentarium. Fairplay en respect zijn nog altijd deontologische normen, en als je iemands professionele ethiek aan kritiek wil onderwerpen, is het wel goed om de deontologie van het eigen vak toe te passen.